VEEBISAIDI KASUTUSTINGIMUSED


Käesolevat veebisaiti ("Sait") haldab Ceylan Group Ltd ("meie").
Palun lugege järgmised tingimused ("Veebisaidi kasutamistingimused") läbi, sest kui te jätkate sellel veebisaidil sirvimist ja saidi kasutamist, nõustute Veebisaidi kasutamistingimustega ja kohustute neist kinni pidama. Kui te millegagi neis kasutamistingimustes nõus ei ole, ärge kasutage meie veebisaiti.

INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSTE (K.A AUTORIÕIGUSTE) TEATIS

AKõik sellel veebisaidil olevad tekstid, pildid, graafika, logod, tarkvara ja muu sisu kuuluvad kohaldatava autoriõiguse ja/või muu intellektuaalomandi õiguse alla ja kuuluvad kas meile või meie litsentsiandjatele ning neid ei tohi ilma meie selgesõnalise kirjaliku loata kasutada.
Selle veebisaidi kasutamine sirvimiseks ja/või kaupade ostmiseks isiklikuks erakasutuseks on lubatud. Igasugune muu selle veebisaidi või selle osa kasutamine, k.a reprodutseerimine, levitamine, muutmine, näitamine või edastamine on rangelt keelatud ilma meiepoolse kirjaliku selgesõnalise loata. Jätame endale õiguse omal äranägemisel keelduda võimaldamast juurdepääsu sellele saidile (või selle mis tahes osale) ja/või tühistada (seadusega lubatavas ulatuses) sellel veebisaidil tehtud tellimusi, kui me usume, et konkreetne klient nimetatud tingimusi rikub.

VASTUTUSEST LOOBUMINE

Kuigi me rakendame kõiki abinõusid selleks, et käesolev veebisait alati korralikult töötaks, on meil interaktiivsete teenuste ja üldiselt interneti olemusest tingitult võimatu garanteerida, et käesoleval veebisaidil ei esine viivitusi, katkestusi ega vigu.
Kuigi me rakendame samuti kõiki abinõusid selleks, et tagada, et käesoleval veebisaidil olev teave oleks võimalikult ajakohane ja täpne, ei kinnita ega garanteeri me otseselt ega kaudselt, et nimetatud teave on täielik või täpne, ja me ei saa vastutada mingite siinsete vigade või puuduste eest.

Kuna me ei saa garanteerida, et käesolev veebisait on veavaba või et sellel esitatud teave on korrektne, ei võta me mingit vastutust mingisuguste teile tekkinud kahjude või kulude eest (otsese, kaudse, eri-, juhusliku, karistustava või ettenägematu kahju, sealhulgas kasumi kaotuse eest), mis tuleneb käesoleva veebisaidi või sellel leiduva teabe kasutamisest või usaldamisest (k.a mis tahes vead, ebatäpsused või väljajätted selles teabes ja veebisaidiga seotud mis tahes vead, katkestused või viivitused).

LINGID TEISTELE VEEBISAITIDELE

Aeg-ajalt võib käesoleval veebisaidil esineda linke teistele veebisaitidele. Need lingid on mõeldud selleks, et teil oleks mugavam täiendavat teavet leida. Need ei tähenda, et me toetame neid veebisaite, ja me ei vastuta ühelgi viisil ühegi lingitud veebisaidi sisu, täpsuse või terviklikkuse eest ega anna mingit kinnitust ega garantiid (otsest ega kaudset) neil veebisaitidel esitatava teabe suhtes. Seepärast kontrollige muude või kolmandate isikute nende veebisaitide tingimusi, juriidilisi teatisi ja privaatsusdeklaratsiooni jaotisi, millele lingid viitavad.

PRIVAATSUSDEKLARATSIOON JA MÜÜGITINGIMUSED

Et mõista käesoleva veebisaidiga seotud privaatsuse põhimõtteid, lugege läbi meie Privaatsusdeklaratsioon ja enne kaupade tellimist sellelt veebisaidilt lugege läbi ka Müügitingimused..

KÄESOLEVAID VEEBISAIDI KASUTAMISTINGIMUSI REGULEERIV ÕIGUS JA NENDE MUUTMINE

Käesolevad Veebisaidi kasutamistingimusi reguleerib Eesti õigus ja ainult Eesti kohtutel on ainupädevus kuulata ja lahendada kõiki vaidlusi, küsimusi ja lahkarvamusi, mis tekivad seoses käesolevate Veebisaidi kasutamistingimustega. Me võime käesolevaid Veebisaidi kasutamistingimusi aeg-ajalt muuta ja postitada sellele veebisaidile uue versiooni, misjärel käesoleva veebisaidi kogu kasutamist reguleerib nimetatud versioon. Seetõttu tuleb teil meie veebisaidi kasutamistingimusi regulaarselt lugeda.