MÜÜGITINGIMUSED


Seda veebipoodi ("Sait") haldab Ceylan Group Ltd, Narva mnt 11d, 10151 Tallinn, Eesti, reg-nr EE10619019.
Lugege järgnev teave hoolikalt läbi, sest need tingimused, meie privaatsusdeklaratsioon (koos "Tingimused") reguleerivad kaupade müüki meie Saidilt ja enne kui saate meie Saidilt kaupu tellida, tuleb teil kinnitada, et olete nende nõus.

1. KUIDAS TELLIDA

Selleks et soovitud kaup oma ostukorvi panna, tuleb lihtsalt klõpsata ikoonil LISA KORVI toote juures, mida soovite osta. Toote lisamine ostukorvi ei kohusta teid seda ostma, sest alati saate selle korvist enne maksma asumist eemaldada; korvi sisu saate alati vaadata, klõpsates ikoonile AVA KORV. Kui olete kõik soovitud kaubad ("Tooted") korvi pannud, klõpsake ikoonil OSTU VORMISTAMINE ja makse Toodete eest, järgides seal kuvatud lihtsaid juhiseid.

2. TELLIMUSTE VASTUVÕTMINE

Teie tellimus tähendab pakkumist osta Tooted neil Tingimustel. Kõigi tellimuste puhul on vajalik meiepoolne aktsepteerimine ja meil on õigus teie tellimust mitte aktsepteerida ükskõik millisel põhjusel, ilma et peaksime selle eest teie ees kuidagi vastutama. Kui teie tellimus meieni jõuab, saadame teile teavitusmeili, kus on toodud teie tellimuse sisu ja tellimuse viitenumber. Kui me nõustume teie tellimust aktsepteerima, kinnitame seda teile meili teel ("Kinnitus"), kui teie aktsepteeritud tellimus on teile välja saadetud. Leping teie ja meie vahel jõustub alles siis, kui olete Kinnituse kätte saanud.

3. KUI KAUBAD EI OLE SAADAVAL

Kui Tooted ei ole mingil põhjusel kättesaadavad, anname oma parima, et pakkuda teile sama kvaliteedi ja hinnaga asendustooteid. Kui te meie asendustooteid ei soovi, tuleb teil need meile tagastada 7 tööpäeva jooksul alates päevast, mil need kätte saate, ja teie raha makstakse teile täies ulatuses tagasi. Me oleme nõus kandma mõistlikud asendustoote meile tagastamise kulud.

4. KAUPADE KÄTTETOIMETAMINE

Kuigi me pingutame selle nimel, et Tooted Kinnituses nimetatud aja jooksul teieni jõuaks, pidage palun meeles, et igasugune nimetatud tähtaeg on mõeldud hinnangulisena, ei ole garanteeritud ja seda ei tule selliselt mõista. Kui tähtaega nimetatud ei ole, toimub kättetoimetamine [20] päeva jooksul alates päevast, mil Kinnituse saite.
Käesolevates Tingimustes tähendab "Kättetoimetamisaadress" teie poolt Toote meilt tellimisel nimetatud aadressi. Toodete kättetoimetamine toimub Kättetoimetamisaadressile, seega olge aadressi meile esitamisel hoolikas, sest kui Kättetoimetamisaadress on vale, ei saa me selle eest vastutada. Juhul kui Tooted ei jõua mõistliku aja jooksul Kättetoimetamisaadressile (mis on küll ebatõenäoline), võtke palun meiega ühendust meiliaadressil shop@ceylan.ee ja nimetage ka oma tellimuse viitenumber.

5. HINNAD

Kõik meie Saidil toodud hinnad on EURODES, kui pole nimetatud teisiti, ja sisaldavad käibemaksu, aga ei sisalda kättetoimetamiskulusid ja tollimakse (olemasolu korral).
Teie ostuga kaasnevad Kättetoimetamistasud (olemasolu korral) kuvatakse meie Saidil, enne kui saate meilt Tooteid osta.
Kui soovite, et Tooted toimetataks väljapoole Eesti Vabariiki, võivad neile rakenduda tolli-/impordimaksud. Pidage meeles, et juhul kui need rakenduvad, on nende maksude täielik tasumine teie kohustus.

6. MAKSMINE

Maksta saab kõiki meie Saidil nimetatud makseviise kasutades. Kõik krediit- ja deebetkaardi omanikud tuvastatakse valideerimiskontrolli ja kaardi väljaandja autoriseerimise abiga. Kui teie kaardi väljaandja keeldub makset meie jaoks autoriseerimast, ei ole meie vastutavad ühegi viivituse või tellimuse täitmata jätmise pärast.

7. RISK JA OMANDUS

Toodete kahjustumise või kaotsimineku risk läheb teile üle nende toimetamisel Kättetoimetamisaadressile.

8. TÜHISTAMISÕIGUS

Tarbijana ostulepingut sõlmides on teil õigus meie ja teie vaheline leping tühistada seitsme tööpäeva jooksul (alates päevast, mil saite Tooted kätte) ja teile makstakse tagasi kogu teie poolt Toodete eest makstud raha. Pange tähele, et nimetatud tühistamisõigus ei laiene kaupadele, mis on müüdud "Sooduskampaania" korras: neid tooteid ei saa tagastada, v.a juhul, kui Toode on kahjustatud või defektne.
Käesoleva lepingu tühistamiseks peate meid sellest kirjalikult teavitama ja tagastama kõnealuse toote viivitamatult samas olukorras, nagu ta oli teile üleandmisel, tasudes ise tagastamiskulud, v.a juhul, kui te tagastate [Asendustooted] või kui Toode on kahjustatud või defektne. Tagastamise aadress on: Ceylan Group Ltd, Narva mnt 11d, 10151 Tallinn, Eesti.

9. KAHJUSTATUD/DEFEKTSED TOOTED

Kui peaks juhtuma (see on küll ebatõenäoline), et teile toimetatakse Tooted, mis ei ole need, mida te tellisite, või mis on kahjustatud või defektsed, andke meile probleemist kirjalikult teada aadressil: Ceylan Group Ltd, Narva mnt 11d, 10151 Tallinn, Eesti, nimetades ka tellimuse viitenumbri, ja seejärel tagastage kaup meile, v.a juhul, kui me teile teatame, et seda pole vaja teha. See säte ei mõjuta teie õigusi tarbijana.

10. VASTUTUS

10.1 Me ei aktsepteeri vastutust ühegi vea ja/või teabe puudulikkuse eest meie Saidil ja jätame endale õiguse muuta teavet, hindu, spetsifikatsioone ja kaupade kirjeldusi igal ajal ja ilma etteteatamiseta.
10.2 Kui teie poolt tellitud Toote hinnas avastatakse viga, teavitame teid sellest esimesel võimalusel. Me ei ole kohustatud täitma tellimust toote puhul, mille väljakuulutatud hind on vale. Juhul kui te tellite toote ja meie poolt toodud hind on mingil põhjusel vale, saadame teile meili teatega, et teie tellimust ei ole vastu võetud ja tellimus on tühistatud. Teile teatatakse toote õige hind. Soovi korral saate selle uuesti tellida. Kui olete käesolevas punktis kirjeldatud olukorras toote eest juba maksnud, maksame teile kogu raha tagasi 30 päeva jooksul alates tellimuse kuupäevast. Kui otsustate teha õige hinnaga uue tellimuse, saadetakse teie krediitkaardile eraldi tehing.
10.3 Ulatuses, milles nende Tingimuste alusel mis tahes vastutus tekib, vastavalt alljärgnevale punktile 10(4), (i) ei ületa meie lepingujärgne, lepinguväline ja muu vastutus kogusummas teie poolt ostetud Toodete hinda; ja (ii) me ei võta mingit vastutust kasumi vähenemise, ärikahjude või maine kao eest ega ka mingisuguse kaudse või tuleneva vastutuse, kahju või kao eest, mis tekib neist Tingimustest välja jäävates või nende Tingimustega kaetud küsimustes.
10.4 Mitte miski nendes Tingimustes ei välista ega piira meie vastutust järgmises: (a) surm või vigastused, mis on põhjustatud meie tegevusest või tegevusetusest; või (b) igasugune muu vastutus, mida ei piira ega välista kehtiv seadus. Eelkõige, aga ilma et see piiraks eelneva üldisust, ei mõjuta nende Tingimuste ükski punkt teie seadusjärgseid õigusi tarbijana.

11. VÄÄRAMATU JÕUD

Me ei vastuta teie ees Toodete kättetoimetamisega hilinemise ega ühegi muu probleemi eest, kui hilinemise on põhjustanud mingi meie mõistlikust kontrollivõimalusest väljapoole jääv sündmus, sealhulgas loodusõnnetused, sõda, streik, embargo, töövaidlused, tsiviilrahutused, tulekahju, plahvatus, valitsuse tegevus vms sündmused.

12. LEPING TERVIKUNA

Need Tingimused reguleerivad meie suhteid teiega. Igasugused variatsioonid peavad olema vormistatud kirjalikult ja allkirjastatud kummagi poole volitatud isiku poolt. Miski selles tingimuses ei piira ega välista vastutust pettuse puhul.p>

13. ERALDAMINE

Kui ükski kohus või kompetentse jurisdiktsiooniga haldusüksus leiab, et mõni nende Tingimuste säte on ebaseaduslik või rakendamatu, eraldatakse see säte või vastav sätte osa ülejäänud Tingimustest, mis jäävad kehtima seadustega lubatud piires.

14. ÜLEANDMINE

Ostja ei või lepingut osaliselt ega täielikult edastada või muul viisil üle anda, kui selleks puudub meie kirjalik nõusolek.

15. ÕIGUSTEST LOOBUMINE

Kui me ei nõua mõne nende Tingimuste sätte osalist või täielikku rakendamist või kui me sellega hilineme või kui me ei kasuta selle lepingu alusel meile kuuluvaid õigusi või meetmeid, ei tähenda see ühegi selles lepingus sätestatud õigusest või meetmest loobumist ega vabasta teid lepingujärgsetest kohustustest.

16. ANDMEKAITSE

Palun lugege hoolega läbi meie Privaatsusdeklaratsioon, sest käesolevate tingimustega nõustudes ja neid aktsepteerides nõustute ühtlasi sellega ja aktsepteerite seda.

17. REGULEERIV ÕIGUS

Käesolevate Tingimuste suhtes kohaldatakse Eesti õigust ja ainult Eesti kohtutel on ainupädevus lahendada mis tahes vaidlusi, mis võivad tekkida käesolevatest Tingimustest või nendega seoses. See ei mõjuta teie seadusjärgseid õigusi tarbijana ja kui kehtivad tarbijakaitseseadused nõuavad teise riigi õiguse kohaldamist (näiteks teie asukohariigi õigus).

18. MEIE KONTAKTANDMED

Kui teil on meie veebipoe, tarnitud Toodete ja/või Saidi kohta kaebusi või märkusi, võtke meiega ühendust aadressil shop@ceylan.ee.