PRIVAATSUSDEKLARATSIOON


Käesolevat veebisaiti ("Sait") haldab Ceylan Group Ltd ("meie"). Lugege see privaatsusdeklaratsioon hoolikalt läbi, sest selle veebisaidi kaudu oma isikuandmeid esitades annate nõusoleku oma isikuandmete kogumiseks, kasutamiseks ja avaldamiseks viisil, mida kirjeldatakse käesolevas privaatsusdeklaratsioonis.

1. ÜLDINE

Meie eesmärk on kaitsta teie eraelu puutumatust ja me ei kogu sellel Saidil teie kohta mingeid isikuandmeid ilma teie selge teadmise ja loata.

2. ISIKUANDMETE KOGUMINE JA KASUTAMINE

Me ei kogu teie kohta sellel Saidil mingeid isikuandmeid, mida te meile ei anna vabatahtlikult oma tellimuse esitamise ja/või päringu tegemise käigus mõnel meie Saidil toodud aadressil.
Me kasutame neid isikuandmeid selleks, milleks need on esitatud (st teie veebitellimuse käitlemiseks või teie päringule vastamiseks).

3. ISIKUANDMETE AVALDAMINE

Me ei avalda teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui see on vajalik teie tellimuse tõhusamaks täitmiseks. Näiteks läbivad teie kontaktandmed kolmanda isiku veebimaksete töötlemissüsteemi koos teie maksmiskorraldustega. Meil on kõigi meie nimel tegutsevate kolmandatest isikutest teenusepakkujatega olemas vastavad lepingud, mis tagavad teie andmete töötlemise vastavalt meie juhistele ning selle, et kolmandad isikud on kohustatud rakendama kohaseid turvameetmeid teie andmete kaitse tagamiseks.

4. STATISTILISTE ANDMETE KOGUMINE JA KASUTAMINE

Lisaks teie poolt vabatahtlikult esitatud andmete kogumisele kogume ka meie veebisaidi kasutamist puudutavaid statistilisi koondandmeid, et nende abil saidi tõhusust hinnata ja selle sisu pidevalt parandada. Sellised andmed ei võimalda meie saiti külastavaid isikuid isiklikult identifitseerida ega tee seda, seega ei ohusta need andmed ühegi üksikisiku eraelu puutumatust.

5. JUURDEPÄÄSU- JA PARANDAMISÕIGUS

Teil on õigus nõuda väljavõtet kõigi meie valduses olevate oma isikuandmete kohta (nt teie nimi, aadress, telefoninumber ja meiliaadress) ja neis andmetes olevate ebatäpsuste parandamist või kustutamist.

6. KÜPSISED

Pidage meeles, et see Sait kasutab küpsiseid, seega võidakse teie arvuti brauserisse paigaldada küpsis. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis annavad meile teavet selle kohta, kui tihti keegi meie Saiti külastab ja mida ta selle külastuse käigus teeb. Küpsised ei sisalda ise mingisugust isikut tuvastavat teavet, aga kui te annate meile teavet, võidakse see siduda vastavas küpsises leiduvate andmetega.
Kui te ei soovi, et teie brauser küpsiseid lubaks, saate küpsiste vastuvõtmise oma brauseri sätetes ära keelata. Küpsiste toe keelamise tagajärjel võib selle veebisaidi töö olla häiritud ja teil võib esineda raskusi meile tellimuse esitamisega.

7. KÄESOLEVA PRIVAATSUSDEKLARATSIOONI MUUDATUSED

Aeg-ajalt võime me käesolevat privaatsusdeklaratsiooni muuta, aga igasugustest muudatustest anname teada Saidil, et teil oleks olemas ajakohane teave selle kohta, kuidas me isikuandmeid kogume, kasutame ja avalikustame. Kui me mis tahes ajal otsustame kasutada isikuandmeid viisil, mis oluliselt erineb käesolevas privaatsusdeklaratsioonis sätestatust või muul viisil teile andmete kogumise ajal edastatust, teavitame teid sellest ja te saate valida, kas lubate meil oma andmeid kirjeldatud viisil kasutada või mitte.